Máy là lô công nghiệp

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Nhãn hiệu:  FAGOR – TÂY BAN NHA
 • Model:  PS 35/140 MP E
 • Đường kính trục cán (roller):  325 mm
 • Chiều dài trục cán (roller):  1400 mm
 • Tốc độ cán điều chỉnh từ 1 đến 6,5 m/phút
 • Công suất máy:  10 / 16 kg/h.
 • Công suất điện tiêu thụ tối đa: 12,5 kW.
 • Trọng lượng: 490kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu:  FAGOR – TÂY BAN NHA
 • Model:  PS 50/200 MP E
 • Đường kính trục cán (roller):  500 mm
 • Chiều dài trục cán (roller):  2000 mm
 • Tốc độ cán điều chỉnh từ 1,5 đến 8 m/phút
 • Công suất máy:  50 – 70  kg vải/giờ
 • Công suất điện: 32,12 Kw
 • Trọng lượng: 925 kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu:  FAGOR – TÂY BAN NHA
 • Model:  PS 50/260 MP E
 • Đường kính trục cán (roller):  500 mm
 • Tốc độ cán điều chỉnh từ 1 đến 8 m/phút
 • Công suất điện: 40.5 Kw
 • Trọng lượng: 1200 kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu:  FAGOR – TÂY BAN NHA
 • Model:  PS 50/330 MP S
 • Đường kính trục cán (roller):  500 mm
 • Chiều dài trục cán (roller):  3.300 mm
 • Tốc độ cán điều chỉnh từ 1 đến 8 m/phút
 • Công suất máy:  80 – 120  kg vải/giờ
 • Trọng lượng: 1436 kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu:  FAGOR – TÂY BAN NHA
 • Model:  PSE 35/200 MP
 • Kích thước máy:  2560 x 644 x 1107 mm
 • Chiều dài trục cán (roller):  2000 mm
 • Tốc độ cán điều chỉnh từ 1 đến 6.5 m/phút
 • Trọng lượng: 428 kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu: IMAGE
 • Model: IP 14100
 • Đường kính trục cuốn: 355.6 mm
 • Chiều dài trục cuốn: 2550 mm
 • Tốc độ trục cuốn: 1.8 -11 mét/phút
 • Kích thước máy: 3050 x 670 x 1744 mm
 • Trọng lượng: 843 Kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu: IMAGE
 • Model: IP 14120
 • Đường kính trục cuốn: 355.6 mm
 • Chiều dài trục cuốn: 3000 mm
 • Tốc độ trục cuốn: 2.5-11 mét/phút
 • Kích thước máy: 4060 x 1262 x 2213 mm
 • Trọng lượng: 1585 Kg
Liên hệ
 • Nhãn hiệu: IMAGE
 • Model: IP 1478
 • Đường kính trục cuốn: 355.6 mm
 • Chiều dài trục cuốn: 2000 mm
 • Tốc độ trục cuốn: 1.8-11 mét/phút
 • Kích thước máy: 2500 x 670 x 1744 mm
 • Trọng lượng: 662 Kg
Liên hệ