Tủ đông - Tủ mát

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Model: BS2DUF/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước:650 x 770 x 2060 mm
 • Dung tích: 505 lít
 • Nhiệt độ: -21 ~ -14 ℃
 • Môi chất làm lạnh: R-404a
 • Công suất tiêu thụ điện: 580 – 620W
 • Trọng lượng: 102kg
 • Số lượng cửa: 2
Liên hệ
 • Model: BS4DUF/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước: 1300 x 770 x 2060 mm
 • Dung tích: 1103 lít
 • Nhiệt độ: -21 ~ -14 ℃
 • Môi chất làm lạnh: R-404a
 • Công suất tiêu thụ điện: 931 – 1029w
 • Trọng lượng: 165kg
 • Số lượng cửa: 4
Liên hệ
 • Model: BS6DUF/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước: 1950 x 770 x 2060 mm
 • Dung tích: 1701 lít
 • Nhiệt độ: -21 ~ -14 ℃
 • Môi chất làm lạnh: R-404a
 • Công suất tiêu thụ điện: 1235 – 1365 w
 • Trọng lượng: 228kg
 • Số lượng cửa:6
Liên hệ
 • Model: BS2DUC/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước:650 x 770 x 2060 mm
 • Dung tích: 505 lít
 • Nhiệt độ: +1 to +6 ℃
 • Môi chất làm lạnh: R134a
 • Công suất tiêu thụ điện: 420 – 430W
 • Trọng lượng: 97kg
 • Số lượng cửa: 2
Liên hệ
 • Model: BS4DUC/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước: 1300 x 770 x 2060 mm
 • Dung tích: 1103 lít
 • Nhiệt độ: +1 to +6℃
 • Môi chất làm lạnh: R134a
 • Công suất tiêu thụ điện: 503.5 – 556.5w
 • Trọng lượng: 168kg
 • Số lượng cửa: 4
Liên hệ
 • Model: BS6DUC/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước:1950 x 770 x 2060 mm
 • Dung tích: 1701lít
 • Nhiệt độ: +1 to +6 ℃
 • Môi chất làm lạnh: R134a
 • Công suất tiêu thụ điện: 801 – 885W
 • Trọng lượng: 201kg
 • Số lượng cửa:6
Liên hệ
 • Model: BSDU2F2C/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước: 1300 x 770 x 2060 mm
 • Tổng dung tích của tủ: Ngăn mát: 504 lít, Ngăn đông: 504 lít
 • Nhiệt độ mát: +1~ +6℃, nhiệt độ đông: -21 ~ -14℃
 • Môi chất làm lạnh: R134a và R404a
 • Công suất tiêu thụ điện: 188 – 1312W
 • Trọng lượng: 182kg
 • Số lượng cửa:4
Liên hệ
 • Model: BSDU4C2F/Z
 • Nhãn hiệu: BERJAYA
 • Kích thước: 1950 x 770 x 2060 mm
 • Tổng dung tích ngăn mát: 1103 lít, ngăn đông: 504 lít
 • Nhiệt độ mát: +1~ +6℃,
 • Nhiệt độ đông: -21 ~ -14℃
 • Môi chất làm lạnh: R134a và R404a
 • Công suất tiêu thụ điện: 1283 – 1417W
 • Trọng lượng: 250kg
 • Số lượng cửa:6
Liên hệ